Syvennä osaamistasi

Videbla® -ammatillinen täydennyskoulutus

Ammatillinen täydennyskoulutus antaa perusteita Videbla® - sanallistavan kuvamenetelmän käyttöön osana omaa kasvatuksellista, pedagogista ja/tai hoidollista ohjaus- ja valmennustyötä. Koulutus avaa menetelmän teoreettisia perusteita ja tarjoaa monipuolisia, innostavia ja käytännönläheisiä tapoja sen toteuttamiseen omassa työssä.

Ammatilliseen täydennyskoulutukseen osallistuvilta edellytetään ammatillista tutkintoa tai meneillään olevia opintoja kasvatukselliselta, pedagogiselta tai hoidolliselta alalta. 

Ammatillisen täydennyskoulutuksen käyminen mahdollistaa osallistumisen jatkokoulutukseen, joka antaa pätevyyden toimia rekisteröitynä Videbla® -menetelmäohjaajana.

KOULUTUSSISÄLLÖT

  • Matkalla minuuteen -työvälineitä itseilmaisun kehittymiseen ja itsetuntemuksen lisäämiseen 1 pv
  • Kuvien käyttö vomaantumisessa -työvälineitä rentoutumisen ja tunteiden tulkinnan avuksi 1 pv
  • Elämä kantaa -Videbla® -unelmakarttamenetelmä tavoitteiden ja haaveiden jäsentämisen työvälineenä 1 pv
  • Sanojen käyttö voimaantumisessa -työvälineitä luovaan, kirjalliseen, itseilmaisuun 1 pv
  • Ainutlaatuinen minä - sanallistava kuva- menetelmä eletyn elämän peilinä 2 pv

TOTEUTUS

  • Kuusi lähipäivää á 6h
  • Ohjatun Videbla® menetelmäharjoituksen käytännön toteuttaminen omassa työssä
  • Monipuolinen koulutusmateriaali
  • Ohjaus ja tuki


Seuraava koulutus käynnistyy myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. 

Luo kotisivut ilmaiseksi!