Laajenna osaamistasi

Videbla® -menetelmäohjaajakoulutus

Videbla® - sanallistava kuva -menetelmäohjaajakoulutus antaa valmiudet toimia itsenäisenä menetelmäohjaajana ja -kouluttajana. Menetelmäohjaajakoulutus edellyttää ammatillisen Videbla® -koulutuksen suorittamista ennen menetelmäohjaajan pätevyyden saamista.

Opiskelun keskiössä on osallistujan henkilökohtainen itseilmaisun prosessi, jonka aikana kukin osallistuja saa kokemuksen Videbla® - sanallistava kuvamenetelmän tarjoamista mahdollisuuksista erilaisten elämänkokemusten, tunteiden ja kokemusten käsittelyssä. Henkilökohtaisen prosessin lisäksi osallistuja toteuttaa ohjatusti omassa työyhteisössään, asiakaskunnassaan tai lähipiirissään Videbla® - sanallistava kuvamenetelmä -projektin, jonka aikana hän syventää menetelmäosamistaan ja kehittää menetelmäohjaustaitojaan.

Menetelmäohjaaja saat työnohjauksellisia työkaluja ohjata ja tukea sekä yksittäistä henkilöä että työyhteisöjä tutkimaan ja kirkastamaan omaa elämää ja tilanteita, löytämään työkaluja haasteellisista tilanteista selviämiseen ja asettamaan ja saavuttamaan asetettuja tavoitteita.


KOULUTUSSISÄLLÖT
 • Rajattu kuva mielenmaiseman avaajana
 • Ajatusten kajo kuvastimessa
 • Sanojeni värit ja muoto
 • Ainutlaatuinen minä - kokemusten galleria
 • Lähelle katsoen näkee kauaksi -"Catch the moment"
 • Ihmisten syvimpien ajatusten tunnistaminen, löytäminen ja kielentäminen
 • Dialoginen kirjoittaminen

TOTEUTUS

 • Kuusi lähipäivää 
 • projektin toteuttaminen kehittämistehtävänä koulutusjakson aikana
 • Henkilökohtainen ohjaus 4h
 • Monipuolinen materiaali ja tuki


A tearful heart mourns, In dire circumstances. Yet, the same heart when gladdened Shall shed joyful tears.

Luo kotisivut ilmaiseksi!